CURSURI DE PREGĂTIRE TEORETICĂ PENTRU AUTORIZAREA ELECTRICIENILOR

În conformitate cu Regulamentul pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic, PROACTIVE COMMUNICATION SRL a obţinut acordul Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE , să organizeze cursuri de pregătire teoretică în domeniul instalaţiilor electrice necesară candidaţilor la examenul de autorizare organizat de ANRE în conformitate cu prevederile legale.

Cursurile se adresează candidaţilor care doresc să susţină examenul de electrician autorizat (persoane cu studii superioare), pentru următoarele categorii:

– gradele III A şi IV A (proiectarea de instalaţii electrice);

– gradele III B şi IV B (executarea de instalaţii electrice).

Se pot înscrie şi candidaţii cu studii superioare care doresc să susţină, într-o primă etapă, examenul de electrician autorizat pentru categoriile II A şi B.

Cursurile vor avea durata de 5 zile (30 de ore) şi vor fi organizate în serii constituite din max. 20 de cursanţi. Perioadele de desfăşurare a următoarelor serii vor fi stabilite în funcţie de completarea numărului de cursanţi şi vor fi anunţate ulterior. Pentru constituirea seriilor, persoanele interesate sunt rugate să-şi manifeste intenţia de participare la cursuri telefonic sau prin e-mail. Detaliile de contact va rugam sa le gasiti aici.

Conţinutul cursurilor acoperă integral tematica recomandată de ANRE:

– Electrotehnică şi Electroenergetică;

– Legislaţie;

– Norme Tehnice.

Cursurile se vor încheia cu un examen, similar cu cel organizat de ANRE în vederea atestării, în urma căruia se va acorda un certificat de absolvire, însoţit de o anexă.

Personalul implicat în cursurile de pregătire teoretică este constituit din cadre didactice universitare si ingineri practicieni in doemniul energetic, având o bogată experienţă teoretică şi practică în domeniu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tags: , , ,