Curs electricieni pentru examen ANRE – Sesiunea Toamna 2014

Cursurile conform noului Regulament aprobat de ANRE se adresează candidaţilor care doresc să susţină examenul de electrician autorizat, pentru următoarele categorii:

– gradele III A şi IV A (proiectarea de instalaţii electrice);
– gradele III B şi IV B (executarea de instalaţii electrice).

Se pot înscrie şi candidaţii care doresc să susţină, într-o primă etapă, examenul de electrician autorizat pentru categoriile I-II A şi B.

Detalii desfasurare curs:
• Cursul se desfasoara cf. calendarului de examen ANRE; orar zilnic 09-15.
• Cursul este sustinut de cadre universitare si practicieni in domeniul electroenergetic (conf. dr. ing., respectiv Master in Inginerie electrica, specializari in tara si strainatate), cu certificari si experienta in educatia adultilor.
• Cursul se va finaliza cu o evaluare ce simuleaza examenul ANRE, iar in urma promovarii acesteia se elibereaza diploma de absolvire agreata de ANRE, conform regulamentului ANRE.
• Locatia – sediul nostru din Timisoara, str. A. Pacha nr.1 et.2.

Mai multe informatii despre inscriere la nr. tel. 0723342695.

Curs electricieni examen ANRE noul regulament – Timisoara – aprilie 2013

Cursurile conform noului Regulament aprobat de ANRE se adresează candidaţilor care doresc să susţină examenul de electrician autorizat, pentru următoarele categorii:
– gradele III A şi IV A (proiectarea de instalaţii electrice);
– gradele III B şi IV B (executarea de instalaţii electrice).
Se pot înscrie şi candidaţii care doresc să susţină, într-o primă etapă, examenul de electrician autorizat pentru categoriile I-II A şi B.

Detalii desfasurare curs
• Cursul se desfasoara in perioada 1-4 aprilie 2013 cf. calendarului de examen ANRE; orar zilnic 09-15.
• Cursul este sustinut de cadre universitare si practicieni in domeniul electroenergetic (Conf. dr. ing., respectiv Master in Inginerie electrica, specializari in tara si strainatate), cu certificari si experienta in educatia adultilor.
• Cursul se va finaliza cu o evaluare ce simuleaza examenul ANRE, iar in urma promovarii acesteia se elibereaza diploma de absolvire agreata de ANRE, conform regulamentului ANRE;
• Locatia – sediul nostru din Timisoara, str. Marasesti 14, et.1 (P-ta Unirii).

Mai multe informatii despre inscriere la nr. tel. 0723342695.

CURSURI DE PREGĂTIRE TEORETICĂ PENTRU AUTORIZAREA ELECTRICIENILOR

În conformitate cu Regulamentul pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic, PROACTIVE COMMUNICATION SRL a obţinut acordul Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE , să organizeze cursuri de pregătire teoretică în domeniul instalaţiilor electrice necesară candidaţilor la examenul de autorizare organizat de ANRE în conformitate cu prevederile legale.

Cursurile se adresează candidaţilor care doresc să susţină examenul de electrician autorizat (persoane cu studii superioare), pentru următoarele categorii:

– gradele III A şi IV A (proiectarea de instalaţii electrice);

– gradele III B şi IV B (executarea de instalaţii electrice).

Se pot înscrie şi candidaţii cu studii superioare care doresc să susţină, într-o primă etapă, examenul de electrician autorizat pentru categoriile II A şi B.

Cursurile vor avea durata de 5 zile (30 de ore) şi vor fi organizate în serii constituite din max. 20 de cursanţi. Perioadele de desfăşurare a următoarelor serii vor fi stabilite în funcţie de completarea numărului de cursanţi şi vor fi anunţate ulterior. Pentru constituirea seriilor, persoanele interesate sunt rugate să-şi manifeste intenţia de participare la cursuri telefonic sau prin e-mail. Detaliile de contact va rugam sa le gasiti aici.

Conţinutul cursurilor acoperă integral tematica recomandată de ANRE:

– Electrotehnică şi Electroenergetică;

– Legislaţie;

– Norme Tehnice.

Cursurile se vor încheia cu un examen, similar cu cel organizat de ANRE în vederea atestării, în urma căruia se va acorda un certificat de absolvire, însoţit de o anexă.

Personalul implicat în cursurile de pregătire teoretică este constituit din cadre didactice universitare si ingineri practicieni in doemniul energetic, având o bogată experienţă teoretică şi practică în domeniu.

Au inceput inscrierile la cursurile de pregatire pentru electricieni in vederea autorizarii ANRE

Proactive Communication a inceput inscrierile pentru seria de toamna a cursurilor de pregatire pentru electricieni. Perioada de desfasurare a cursurilor va fi luna septembrie 2010, pentru sesiunea de autorizare din octombrie 2010.

Cursul dureaza 5 zile, 6 ore/zi, program 09-15. La finalul cursului participantii vor sustine o proba de evaluare ce simuleaza examenul ANRE si in urma promovarii acestuia vor obtine certificatul de participare la curs recunoscut de ANRE. Acordam asistenta la intocmirea dosarului pentru sustinerea examenului.